Návštěvní řád

Vstup pro návštěvníky je dobrovolný a na vlastní nebezpečí, pouze po uhrazení řádného vstupného. Výše vstupného je stanovena na základě druhu čerpané služby dle platného ceníku.

Děti do 10-ti let mají povolen vstup na sportoviště pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

Vstup na kurt je možný pouze v sálové obuvi k tomuto účelu určené. V případě nedodržení těchto pokynů nebude zákazník vpuštěn na kurt. Dojde-li přesto ke znečištění kurtu vinou použití nesprávné obuvi, bude k celkové ceně jeho objednávky účtován poplatek 1000,- Kč za uvedení squashového kurtu do původního stavu. Vhodné vybavení si lze zapůjčit č zakoupit na recepcích v našem sportovním centru.

Po vstupu na squashový kurt za sebou vždy opatrně zavřete skleněné dveře.

V průběhu hry dbejte na bezpečnost svoji i svého spoluhráče. Vítězství je příjemné, ale zdraví je přednější! (nehraj míč z otočky bezhlavě a nenastřeluj spoluhráče; míček sleduj bedlivě, ale nedívej se přímo dozadu – úrazy oka nastřelením míčem jsou velmi nebezpečné a mohou mít trvalé následky; před hrou se vždy pečlivě rozcvič). Pro Vaši pohodu a správnou a bezpečnou hru doporučujeme nahlédnout do Pravidel hry squash, které jsou vždy k dispozici na recepci sportovního centra.

Doporučujeme použití ochranných brýlí (pro juniory je použití brýlí povinné!). Ochranné brýle si lze na recepci zapůjčit nebo zakoupit.

Hráči hrají na vlastní nebezpečí!!! Provozovatel sportovního centra nenese odpovědnost za úraz způsobený hrou či pobytem na kurtu nebo při dalších činnostech v rámci celého sportovního centra!!!

Zadní skleněná stěna je určena VÝHRADNĚ pro odraz míčku. Jakékoli odrážení od skleněné stěny nebo narážení do ní je přísně zakázané!!! V případě poškození skleněné stěny bude osobě, která poškození způsobila, uplatňována náhrada v plné výši podle fakturace dodávky a montáže nového skla (cca 140.000,- Kč) a dalších nákladů s výměnou skla souvisejících.

Návštěvník odpovídá za škodu způsobenou provozovateli ztrátou zapůjčeného sportovního náčiní, obuvi, ručníků, apod. Návštěvník je povinen uhradit poškozené zařízení, vybavení nebo úklid znečištění, které způsobil vlastní vinou.

Při poškození vypůjčené rakety má provozovatel právo či služba právo žádat po zákazníkovi úhradu části ceny rakety. Pro kompozitové rakety je stanovena částka 300,- Kč / raketa a pro grafitové rakety je stanovena částka 500,- Kč / raketa. Zákazník je povinen tuto částku uhradit současně s úhradou své útraty.

Návštěvník je povinen odložit své věci do šatní skříňky a uzamknout ji. Za ztrátu neuložených osobních věcí nenese provozovatel zodpovědnost.

Při porušení návštěvního řádu a neuposlechnutí obsluhy návštěvník vykázán bez nároku vrácení vstupného. Provozovatel či služba má také právo vykázat z prostorů sportovního centra osoby neupravené, opilé nebo jinak nezpůsobilé k hraní nebo pobytu ve sportovním centru. Zákazníka, který hlasitým či vulgárním způsobem narušuje atmosféru sportovního centra.

Provozovatel může omezit na nezbytně dlouhou dobu poskytování služeb, a to např. z konání speciálních akcí, z technických důvodů, z personálních důvodů.

V celém prostoru SPORT D5 je zákaz kouření.

Potřebuješ víc informací?

Napiš, zavolej, rádi pomůžeme.

777 073 727

info@sportd5.cz

Proč k nám zajít

Příjemné rodinné prostředí, přátelská atmosféra a super vybavení.

Šatny a sprchy

Pohodlné pánské a dámské šatny, uzamykatelné skříňky.

Bar

Nápoje, sportovní výživa a mnoho dalšího.

Parkování zdarma

Parkování zdarma přímo před vchodem.